Bronbemaling - grondwater pompen verhuur

Een bronbemaling dient ervoor om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de grondwaterstand hoger ligt dan de bodem van de bouwput. Zonder bronbemaling zouden de grondwerkzaamheden onder water moeten worden verricht. Door bronbemaling wordt de grondwaterspiegel tijdelijk verlaagd en zullen de werkzaamheden onder droge omstandigheden worden verricht. Ook bij bodem- en grondsaneringen worden bronbemalingstechnieken toegepast., we verzorgen zowel horizontale bronbemaling als verticale bronbemaling.

Een bronbemaling bestaat in principe uit een
ringleiding waarop een aantal bronbemalingsfilters zijn aangesloten. Een centrale pomp op de ringleiding zorgt ervoor dat het grondwater via deze filters in de ringleiding komt en vervolgens afgevoerd wordt. Wanneer de statische zuighoogte groter is dan 4 à 5 meter gaat dit niet meer. Er komt dan in een grote verticale filter (bron) een onderwaterpomp die ervoor zorgt dat het grondwater in een afvoerleiding wordt gepompt. Dit type bemaling wordt deepwell bemaling genoemd.

 
Voor bronbemalingsfilters aangesloten op een ringleiding met een centrale pomp, zijn er twee systemen:
Vacuümbemaling
Zwaartekrachtbemaling

De twee bemalingsoorten onderscheiden zicht door het type bronbemalingsfilter. Voor het maken van de gaten voor bronnen zijn er diverse boor- en spuittechnieken beschikbaar.

Vóór de aanleg van een bronbemaling is er altijd eerst een grondonderzoek nodig door middel van sonderingen en boringen. Door antwoord te geven op vragen als: "Met welke grondsoorten hebben we te maken?
Hoe is de laagopbouw en waterdoorlatendheid?
Hoe hoog is de grondwaterstand en zijn er schadelijke stoffen aanwezig in het grondwater?",
is het mogelijk een bemalingsplan te maken.
Voor het onttrekken alsmede het lozen van grondwater is een aantal wettelijke regelingen van kracht. Daarom is voor deze activiteiten dan ook in veel gevallen een vergunning nodig. Hoewel onze opdrachtgever deze vergunningaanvraag zelf dient te verzorgen, kunnen wij u hierover uiteraard wel adviseren.

Wat kunnen wij voor u doen?
De Zuid Nederlandsche kan voor u het hele technische proces, van bodemonderzoek tot en met het bemalen, verzorgen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze contactpersonen.

Fotoboek Bronbemaling - grondwater pompen verhuur